O’NA UYAN KURTULDU

“Sallallahu aleyhi ve sellem”

Resûlullah’ın sav yatarken yaptığı dua

Âişe (r.a.) rivayet ediyor:
Resûlullah yatağına girdiğinde şöyle duâ ederdi: “Allah’ım, bağımlılık derecesinde günah işlemekten ve yatak arkadaşı olan açlıktan Sana sığınırım.”
İbni Mâce, Etime: 53.
İbni Mâce’de bu rivayet şöyledir:
“Allah’ım, ben açlıktan Sana sığınırım. Çünkü açlık fena bir yatak arkadaşıdır. Hıyanetten de Sana sığınırım. Şüphesiz hıyanet fena bir duygudur.”
Peygamberimiz (s.a.v.) açlıktan Allah’a sığınmıştır, çünkü açlık insanı din ve dünya ile ilgili vazifelerinden alıkoyar. Aklını karıştırır, bâtıl ve bozuk fikirlere sürükler, kumar, rüşvet, hırsızlık ve fuhuş gibi kötü yollara düşürür.

Kadınların şefkati

Ebû Umâme el-Bâhilî (r.a.) rivayet ediyor: Resûlullahın (s.a.v.) yanına beraberinde iki çocuğu olan bir kadın geldi ve ondan yemek için bir şey istedi. Resûlullahın onlara verecek bir şeyi yoktu. Sadece üç hurma verdi. Kadın hurmanın birini bir çocuğuna, diğerini de diğer çocuğuna verdi. Birini de yanında tuttu. Çocuklardan birisi hurmasını yedikten sonra ağladı. Kadın bıraktığı hurmayı ikiye böldü, yansını ağlayan çocuğuna, yansını da diğerine verdi. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Kadınlar çocuklarım kannlannda taşır, dünyaya getirirler, emzirirler, onlara karşı çok da merhametlidirler. Eğer
kocalanna eziyet etmeyip namazlarını da kılsalar Cennete girerler.”
îbni Mâce, Nikâh: 62.

Evvâbîn namazı

Ammar bin Yâsir (r.a.) rivayet ediyor:
Dostum Resûlullahın (s.a.v.) akşam namazından sonra
altı rekat namaz kıldığını gördüm. Şöyle buyurdu:
“Kim akşam namazından sonra altı rekat namaz kılarsa,
deniz köpüğü kadar da olsa günahları bağışlanır.”

Resûlullah’ın sav bir duası
Ebû Hüreyre (r.a.) rivayet ediyor: Resûlullah şöyle dua ediyordu:
“Allah’ım, âhiretimin garantisi olan dinimi kuvvetleştir. Yaşadığım yer olan dünyada beni huzur içerisinde yaşat. Ebedî yaşama yerim olan âhiret hayatımda beni mutlu kıl. Yaşadığım müddetçe hayrımı artır. Ölümü de bana bütün şerlerden kurtulup rahatlama kıl.”

Resûlullaha salavât getirmek

Enes (r.a.) rivayet ediyor:
Kim bana bir defa salavât getirirse, Allah on defa rahmet eder. Kim on defa salavât getirirse, Allah ona yüz defa rahmet eder. Kim bana yüz defa salavât getirirse, Allah onun alnına münafıklıktan ve ateşten kurtuluş beratı yazar. Ve kıyamet gününde onu şehidlerle beraber bulundurur.

SALLALLAHU ALEYHİ VESSELLEM
SELAM VE DUA İLE…